terapia uzależnień

Sub-anestetyczne podanie ketaminy może być pomocne w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem substancji. Prowadzi ono do istotnie większych efektów typu mistycznego co pośredniczy we wpływie ketaminy na zachowania związane z piciem alkoholu. Badanie to wzbogaca literaturę o dowody na znaczenie doświadczeń typu mistycznego w leczeniu uzależnień.