Dr Krzysztof Zwolan

Krzysztof jest psychologiem akredytowanym przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. Uzyskał tytuł doktora psychologii (Counselling Psychology) w Glasgow Caledonian University, PgDip z Psychologii i Zdrowia Psychicznego oraz BSc z Psychologii. Krzysztof prowadzi swoją praktykę psychoterapeutyczną w Edynburgu, w Szkocji i specjalizuje się w psychoterapii wspomaganej psychodelikami. Ukończył szkolenia dla terapeutów w psychoterapii przy użyciu psylocybiny (w lekoopornej depresji i innych problemach psychicznych), MDMA (w PTSD) oraz ketaminy. Obecnie szkoli się na dwuletnim kursie w użyciu psylocybiny w celach terapeutycznych.
Współzałożyciel Psychedelic Health Professionals Network organizacji zrzeszającej psychologów, psychiatrów, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, która organizuje legalne warsztaty psychodeliczne w Holandii oraz promuje rzetelną wiedzę na temat psychodelików. Krzysztof współorganizuje także Scottish Psychedelic Research Group na Uniwersytecie w Edynburgu, której zadaniem jest prowadzenie badań nad psychodelikami.
Krzysztof czerpie ze swoich osobistych praktyk medytacyjnych, badań nad psychodelikami oraz pracy zawodowej, aby ułatwić transformację tym, którzy eksplorują głębię ludzkiej świadomości. Szczególnie interesują go jakościowe komponenty doświadczeń psychodelicznych, które okazują się być kluczowe dla skuteczności psychoterapii wspomaganej psychodelikami.


Dawid Skarwecki

Dawid jest absolwentem biotechnologii ogólnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień licencjata. Już w swojej pracy licencjackiej
opisywał rolę, jaką mogą mieć psychodeliki- DMT w leczeniu choroby Alzheimera, czy
zaburzeń depresyjnych. Obecnie realizuje międzyuczelniane studia magisterskie z
neurobiologii w Poznaniu. Zajmuje się stosowaniem psychodelików w leczeniu zaburzeń psychicznych, brainhacking’u. Specjalizuje się w podstawach molekularnych działania psychodelików na ośrodkowy układ nerwowy i związanych z nim wyższych procesów kognitywnych. Brał czynny udział w wielu eventach naukowych, takich jak Noc Naukowców, czy Noc Biologów, gdzie prezentował najnowsze osiągnięcia z medycyny psychodelicznej. Osobiście pasjonat mykologii, sztuki XX wieku oraz filozofii transhumanistycznej.


Aleksandra Żabczyńska

Aleksandra jest biologiem ze specjalizacją magisterską z neurofizjologii. Studia skończyła na katedrze Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego. Jej główne nurty zainteresowań naukowych oscylują oczywiście wokół mózgu-jego działania, specyfiki i sposobów leczenia zaburzeń i chorób psychicznych, neurologicznych oraz działania substancji psychoaktywnych, a w szczególności psychodelików i ich pozytywnego wpywu na człowieka oraz potencjale terapeutycznym. Interesuje się nimi zarówno pod kątem naukowym widząc w nich niezwykłe narzędzie, które umożliwia zmiany zarówno na poziomie aktywności i przekaźnictwa w mózgu, psychologicznym- wpływem na charakter i świadomość człowieka oraz kulturowym- i w naszych współczesnych kręgach kulturowych jak i w wierzeniach i ceremoniach plemiennych z całego świata. Oprócz biologii bliskie jej tematy to również te związane ze ogólno pojętą literaturą i sztuką, jogą, medytacją i wierzeniami pierwotnymi. W przyszłości pragnie prowadzić badania naukowe, które umożliwią poprawę jakości życia ludzi poprzez stosowanie terapeutyczne psychodelików.


Joanna Triss Baron

Absolwentka filologii niderlandzkiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Blogerka i tłumaczka. Od 2017 roku zaangażowana członkini w Społecznej Inicjatywie Narkopolityki, gdzie działa jako edukatorka w zakresie redukcji szkód i aktywistka w sprawach dotyczących narkopolityki. Badaczka tematu zmienionych stanów świadomości, doświadczeń transpersonalnych i ich transformacyjnego znaczenia w terapii zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości i uzależnień w kontekście psychologii głębi. Zajmuje się interdyscyplinarną integracją znaczenia i roli enteogenów w rytuałach społecznych, adresowaniu współczesnych wyzwań o skali światowej, ewolucji i poprawie życia ludzkiego.

Prywatnie joginka, tancerka, DJ-ane i mól książkowy.