Najnowsze artykuły


Przegląd badań nad depresją z wykorzystaniem klasycznych psychodelików

Polski zespół badaczy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dokonał przeglądu najnowszych badań nad depresją z wykorzystaniem klasycznych psychodelików: LSD, psylocybiny i DMT. Po przeszukaniu baz danych PubMed oraz Cochrane Library autorzy znaleźli 10 takich badań. Badania zostały sprawdzone pod kątem ich stronniczości i jakości ...
Czytaj więcej

Psychodeliczne doświadczenia: socjalizacja halucynacji

Jakie znaczenie mają poza-farmakologicznych czynniki w przebiegu psychodelicznego doświadczenia? Chodzi o słynne set i setting, tłumaczone jako nastawienie i otoczenie. Definicje te są jednak redukcjonistyczne, gdyż określają tylko część ogólnego stanu psychicznego użytkownika i nie oddają całej złożoności interakcji czynników środowiskowych. Antropolog David Dupuis z Durham University, tłumaczy te zjawiska, ...
Czytaj więcej

O medykalizacji psychodelików jako pewnej strategii neoliberalnego zawłaszczenia

Obecny renesans psychodeliczny jest głównie związany z procesem medykalizacji psychodelików. Na podstawie prawie stu publikacji popularyzujących naukę psychodeliczną wyłania się ogólny obrazu rozwijającej się psychodelicznej medycyny w kontekście współczesnej cywilizacji Zachodu ...
Czytaj więcej

Nauka a doświadczenie mistyczne: kontrowersje

Głośny artykuł "Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance" stał się jednym z kamieni węgielnych tego, co dziś określa się mianem renesansu psychodelicznego. Psychodeliki z powrotem weszły w świat badań i terapii w silnym dyskursywnym powiązaniu z ich zdolnością do wywoływania doświadczeń mistycznych ...
Czytaj więcej

Nazwiemy ją Pala

Jaką wizję psychodelicznej przyszłości masz w sercu? Co zrobisz teraz, póki możesz, żeby zadbać o to, by się wydarzyła? To, czego naprawdę potrzebujemy, to psychodeliczne modele dla biznesu- biznesu, który wyznacza nowe standardy uczciwości, sprawiedliwości i etyki. Nietypowo, wakacyjnie prezentujemy poruszające opowiadanie Davida Aldera pt. "Nazwiemy ją Pala" ...
Czytaj więcej