Dawka śmiertelna
Dawka substancji potrzebna do spowodowania śmierci określonego procenta badanych zwierząt określonego gatunku po jej wchłonięciu daną drogą, np. LD-50 oznacza śmierć 50% testowanych osobników.
Podwójnie ślepa próba
Technika eksperymentalna, która polega na takim zaplanowaniu badania, w którym nie tylko osobom badanym, ale i badaczom bezpośrednio uczestniczącym w badaniu nie podaje się tych informacji, które mogą mieć wpływ na wynik badania.