Misją 5-HT2A jest edukacja naukowców, profesjonalistów zdrowia psychicznego i fizycznego oraz opinii publicznej w zakresie rzetelnych, opartych na faktach informacji o środkach psychodelicznych i ich wpływie na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka.

Dążymy do umożliwienia eksploracji środków psychodelicznych w sposób naukowy oraz zgodny z prawem w celu rozwoju wiedzy o ludzkim mózgu, umysłu, świadomości, biologii i funkcjonowaniu społecznym człowieka. Naszą intencją jest stan rzeczy, w którym psychodeliki są używane odpowiedzialnie i bezpiecznie, dla dobra wszystkich osób potrzebujących, w celu leczenia zaburzeń psychologicznych, neurologicznych, regeneracji, a także podniesienia jakości życia, eksploracji i rozwoju psychologicznego.