27 maja 2021 roku na Uniwersytecie Edynburskim zainaugurowana zostanie grupa badawcza Scottish Psychedelic Research Group. Jej celem jest praca nad terapeutycznym potencjałem substancji psychodelicznych w zakresie leczenia szerokiego spektrum zaburzeń psychicznych takich jak uzależnienie i problemy związane z przebytą traumą.

Grupa wyraża nadzieję, że uda się dowieść istotnej roli, jaką psychodeliki mogą odegrać w zażegnaniu kryzysu uzależnień i zdrowia psychicznego, jaki obecnie ma miejsce w Szkocji. Grupa będzie blisko współpracować z Medical Psychedelics Working Group przy Drug Science – niezależnej brytyjskiej organizacji naukowej założonej w 2009 roku przez profesora Davida Nutta w celu badania i dowodzenia szkód i korzyści związanych z substancjami psychoaktywnymi. Drug Science zapewni wsparcie i nadzór nad badaniami klinicznymi.

uniwersytet edynburski

Założycielami grupy są dr Anna Ross, starszy wykładowca nauk o zdrowiu na Uniwesytecie Edynburskim i dr Jake Hawthorn, specjalista psychiatrii uzależnień na NHS Lothian. Wsparcie zapewni również Fiona Gilbertson z Recovering Justice, organizując, facylitując i prowadząc wydarzenie, a także dr Krzysztof Zwolan, psycholog i Carmen Blaque, przewodnicząca Towarzystwa Psychodelicznego Glasgow.

uniwersytet edynburski

Inaugurację uświetni wystąpienie dra Bena Sessy na temat badań psychodelicznych. Na wydarzeniu zagości także dr David Luke, który opowie o swoim doświadczeniu bycia zarówno uczestnikiem badań, jak i ich prowadzącym, oraz dr Anne Schlag, psycholog i dyrektor grupy badawczej w Drug Science.

Dr Ben Sessa
Dr David Luke
Dr Anne Schlag

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sprg.org.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje.