Skip to main content

Zbudować lepszy statek do podróży wewnętrznej: Pytania o DMT

dmt

Andrew R. Gallimore jest neurobiologiem, chemikiem i farmakologiem zainteresowanym relacją pomiędzy substancjami psychodelicznymi, mózgiem, świadomością i strukturą rzeczywistości. Poniżej prezentujemy jego wywiad dla portalu Reset.me na temat roli DMT w procesie neurogenezy, neuroprotekcji i neuroewolucji.

Psychodeliki i neuroplastyczność

Neuroplastyczność to złożony proces reorganizacji i powstawania nowych połączeń w mózgu, który jest obecnie uznawany za główny mechanizm uczenia się i zapamiętywania. Od tego właśnie procesu zależy nasza zdolność do przystosowania się i przetrwania w ciągle zmieniającym się środowisku. Neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego (BDNF) należy do grupy polipeptydów wydzielniczych, tak zwanych neurotrofin. Wspólnie z innymi […]