Skip to main content

Psychodeliki i neuroplastyczność

Neuroplastyczność to złożony proces reorganizacji i powstawania nowych połączeń w mózgu, który jest obecnie uznawany za główny mechanizm uczenia się i zapamiętywania. Od tego właśnie procesu zależy nasza zdolność do przystosowania się i przetrwania w ciągle zmieniającym się środowisku. Neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego (BDNF) należy do grupy polipeptydów wydzielniczych, tak zwanych neurotrofin. Wspólnie z innymi […]