Psychodeliki wywołują radykalnie odmienne stany świadomości, odmienne doświadczenia i wglądy. Powstaje zatem podstawowe pytanie: co rozumiemy przez termin świadomość, szczególnie w kontekście badań nad psychodelikami i z zastosowaniem psychodelików?