Czy podtlenek azotu (N2O) może pomóc w terapii depresji? Randomizowany i kontrolowany pilotaż z podwójnie ślepą próbą sugeruje działanie antydepresyjne N2O jako leku wspomagającego.