UC Berkeley Center for the Science of Psychedelics (BCSP) będzie badać psychodeliki jako narzędzia do zrozumienia mózgu i umysłu, poprawy samopoczucia i pogłębienia duchowości. We współpracy z wydziałami UCSF i Podyplomowej Unii Teologicznej, badacze UC Berkeley zastosują interdyscyplinarne podejście, łącząc podstawy Nauki, szkolenia i edukację publiczną w celu zbadania krótko- i długoterminowego wpływu psychodelików na percepcję, możliwości kognitywne i emocje u zdrowych wolontariuszy. Ich celem jest pomoc w szkoleniu praktyków w bezpiecznym ułatwianiu doświadczeń psychodelicznych w środowisku terapeutycznym i badawczym oraz zwiększanie społecznego zrozumienia nauk psychodelicznych. BCSP mieści się w Instytucie Neurobiologii Helen Wills Uniwersytetu w Berkeley i jest prowadzone przez Michaela Silvera. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź stronę internetową UC Berkeley Centre.