Naukowcy z Yale odkryli, że pojedyncza dawka psylocybiny może powodować strukturalne zmiany w mózgu, które zapobiegają objawom depresji. W pracy opublikowanej w dzienniku Neuron 18 sierpnia 2021 roku naukowcy z Yale School of Medicine przedstawili dowody na to, że podanie substancji myszom skutkuje około 10-procentowym wzrostem rozmiaru i gęstości kolców dendrytycznych neuronów w korze czołowej mózgu. 

Zespół kierowany przez pracownika naukowego Lingxiao Shao i profesora nadzwyczajnego psychiatrii i neuronauki Alexa Kwana odkrył, że ta „przebudowa strukturalna” nastąpiła w ciągu 24 godzin od podania leku i utrzymywała się przez jeden miesiąc, co dowodzi, że psylocybina spowodowała długotrwałe zmiany w mózgu.

Psylocybina poprawiła również deficyt behawioralny wywołany stresem i podniosła poziom transmisji pobudzającej. Wyniki badań wykazały, że przebudowa synaptyczna w korze czołowej wywołana psylocybiną jest szybka i trwała i że może zapewniać szlak strukturalny dla długoterminowej integracji doświadczeń i trwałego korzystnego działania.

„Psylocybina jest fascynująca, ponieważ ma niesamowicie krótki okres półtrwania, co oznacza, że szybko wydostaje się z organizmu, a jednocześnie ma długotrwałe efekty behawioralne” – powiedział prof. Kwan. „Wiemy, że psylocybina może być skuteczna w leczeniu depresji i innych zaburzeń neuropsychiatrycznych. W tym badaniu chcieliśmy zgłębić tę zagadkę, obserwując poszczególne połączenia w mysich mózgach”.

Wiemy, że psylocybina może być skuteczna w leczeniu depresji i innych zaburzeń neuropsychiatrycznych.

Prof. Alex Kwan

„Zainspirowała mnie praca dra Ronalda Dumana, który badał wpływ ketaminy na gęstość kolców dendrytycznych neuronów”, powiedzał prof. Kwan. „Jednakże postanowiliśmy wybrać psylocybinę, ponieważ jest tak dobrze przebadana klinicznie. Obecnie prowadzona jest druga faza badań klinicznych nad wpływem psylocybiny na zaburzenia depresyjne”.

W badaniu prof. Kwan i jego zespół posłużyli się modelem mózgu myszy, by lepiej zrozumieć zmiany w ludzkim mózgu, jakie zachodzą w trakcie doświadczeń psychodelicznych.

zapobieganie depresji

Manoj Doss, pracownik naukowy w Johns Hopkins Center for Psychedelic and Consciousness Research, pochwalił fakt przebadania dużej próby składającej się z 82 myszy, z których połowa była samcami, a połowa samicami — co, jak twierdzi, jest często przeoczane podczas badań nad psychodelikami.

„W badaniu mózgi samców doświadczały mniejszego wpływu tej samej dawki psylocybiny”, powiedział. „Może to wskazywać na pewną heterogeniczność lub zmienność w zakresie tego, jak psylocybina i inne psychodeliki wpływają na mózg i tworzą długotrwałe zmiany”.

W przyszłości Kwan i jego zespół planują zbadać konkretne mechanizmy, które wpływają na to, że psylocybina zwiększa rozmiar i gęstość kolców dendrytycznych neuronów. Żywi również nadzieję, że badania te pozwolą mu zidentyfikować nowe związki, które mogą mieć lepsze właściwości niż psylocybina, jeśli chodzi o leczenie zaburzeń neuropsychiatrycznych.

prof. Alex Kwan

Dyrektorka ds. Polityki i Rzecznictwa w Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies Natalie Ginsberg wyraziła dużą ekscytację jeśli chodzi o kierunek, w jakim zmierzają badania nad psychodelikami.

„To całkowicie zmienia podejście do leczenia PTSD i innych chorób psychicznych”, powiedziała. „Psychodeliki mogą mieć ogromny wpływ na poczucie naszego połączenia z naturą i innymi ludźmi. Mamy nadzieję, że w końcu psychodeliki zostaną zdekryminalizowane, co sprawi, że będą bezpieczniejsze i łatwiej dostępne dla tych, którym mogą pomóc w leczeniu.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje.

Źródła:
Shao, L.-X., Liao, C., Gregg, I., Davoudian, P. A., Savalia, N. K., Delagarza, K., & Kwan, A. C. (2021). Psilocybin induces rapid and persistent growth of dendritic spines in frontal cortex. Neuron.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2021.06.008