Wpływ środków psychodelicznych na zaburzenie rozpoznawania kolorów (potocznie zwane daltonizmem) jest dobrze udokumentowane. W badaniu opublikowanym 2.11.2020, zbadano wpływ rekreacyjnego doświadczenia psychodelicznego na ślepotę kolorystyczną za pomocą pytania ankietowego w Global Drugs Survey 2017 . Otrzymano 47 odpowiedzi, które można było użytecznie skategoryzować, z czego 23 opisywały poprawę ślepoty kolorystycznej. Najczęściej wymienianymi środkami były LSD […]