Wpływ środków psychodelicznych na zaburzenie rozpoznawania kolorów (potocznie zwane daltonizmem) jest dobrze udokumentowane. W badaniu opublikowanym 2.11.2020, zbadano wpływ rekreacyjnego doświadczenia psychodelicznego na ślepotę kolorystyczną za pomocą pytania ankietowego w Global Drugs Survey 2017 . Otrzymano 47 odpowiedzi, które można było użytecznie skategoryzować, z czego 23 opisywały poprawę ślepoty kolorystycznej. Najczęściej wymienianymi środkami były LSD i psylocybina, jednak wymieniono również kilka innych związków psychodelicznych. Niektórzy respondenci podawali, że zmiany w ślepocie kolorystycznej utrzymywały się od kilku dni do kilku lat.

Psychodeliki mogą ułatwiać doświadczanie rozszerzonego spektrum kolorów, ponieważ, jak uważają badacze, w stanie psychodelicznym intensywna, inna niż zazwyczaj komunikacja pomiędzy regionami korowymi może powiązać nowe, dotąd niedoświadczane percepcje wizualne z istniejącymi wcześniej koncepcjami kolorów.

Pobudzenie receptora 5-HT2A depolaryzuje neurony piramidalne w głębokich warstwach w korze przedczołowej, powodując nieuporządkowaną sygnalizację i okno zwiększonej plastyczności neuronów, opisane jako “Hipoteza Mózgu Entropijnego” (Carhart-Harris et al., 2014). W bieżącym badaniu autorzy proponują, że nowe sieci neuronowe umożliwiają nowe skojarzenia między postrzeganym i znanym językowo kolorem zamieniając doświadczenie postrzegania koloru. W ten sposób nowe doznania kolorystyczne zostają ułatwione, poprawiając ślepotę kolorów.


Źródło:
https://doi.org/10.1177/2050324520942345