The Journal of Metabolic Engineering opublikował w tym miesiącu artykuł pt. “Metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae for the de novo production of psilocybin and related tryptamine derivatives”. Jest on dostępny jako wolny tekst i wydaje się krokiem naprzód w ewentualnej taniej produkcji dużej ilości psylocybiny i pokrewnych substancji. Psylocybina jest psychoaktywnym alkaloidem pochodzącym z tryptaminy, […]