The Journal of Metabolic Engineering opublikował w tym miesiącu artykuł pt. “Metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae for the de novo production of psilocybin and related tryptamine derivatives”. Jest on dostępny jako wolny tekst i wydaje się krokiem naprzód w ewentualnej taniej produkcji dużej ilości psylocybiny i pokrewnych substancji. Psylocybina jest psychoaktywnym alkaloidem pochodzącym z tryptaminy, występującym głównie w rodzaju grzybów Psilocybe, i jest aktywnym składnikiem w tzw. ”magicznych grzybów”. Pomimo, iż sławę zawdzięcza swoim właściwościom psychotropowym i popularnemu stosowaniu jako środka rekreacyjnego, badania kliniczne wykazały ostatnio psylocybinę za obiecującego kandydata do leczenia różnych przypadłości psychologicznych i neurologicznych. W niniejszej pracy autorzy przedstawiają nową metodę produkcji psylocybiny i jej pochodnych tryptaminowych przy użyciu drożdzy z gatunku Saccharomyces cerevisiae. Dalsza inżynieria doprowadziła do uzyskania ostatecznego szczepu produkującego 627 ± 140 mg/L psylocybiny w potrójnej kontrolowanej fermentacji wsadowej. W szczepach opracowanych do produkcji psylocybiny wykryto również półprodukty pośrednie beocystyny, norbaeocystynę oraz norpsilocynę. Wyniki te stanowią podstawę dla biotechnologicznej produkcji psylocybiny w kontrolowanym środowisku do zastosowań farmaceutycznych i są punktem wyjścia dla biosyntetycznej produkcji innych pochodnych tryptaminy o znaczeniu terapeutycznym.

Źródło: https://doi.org/10.1016/j.ymben.2019.12.007