Skip to main content

Psylocybina produkowana z drożdży

The Journal of Metabolic Engineering opublikował w tym miesiącu artykuł pt. “Metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae for the de novo production of psilocybin and related tryptamine derivatives”. Jest on dostępny jako wolny tekst i wydaje się krokiem naprzód w ewentualnej taniej produkcji dużej ilości psylocybiny i pokrewnych substancji. Psylocybina jest psychoaktywnym alkaloidem pochodzącym z tryptaminy, […]

Mistyczne doświadczenia po użyciu psylocybiny

Streszczenie artykułu opublikowanego w zeszłym miesiącu w Human Psychopharmacology. Cel: Badania nad modelami terapii psychodelicznej wykazały obiecujące wyniki w leczeniu konkretnych schorzeń psychiatrycznych. Doświadczenia o charakterze mistycznym wywołane przez psylocybinę zostały skorelowane z korzyściami terapeutycznymi i długofalową poprawą pozytywnych perspektyw i postaw psychicznych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie przeglądu tematu, podkreślenie mocnych i słabych […]

Czy LSD oraz Psylocybina może uśmierzać klasterowe bóle głowy?

Klasterowe bóle głowy – znane nieformalnie jako samobójcze bóle głowy ze względu na znacznie zwiększoną liczbę samobójstw związanych z tym schorzeniem – są jednym z najbardziej bolesnych schorzeń znanych medycynie. Obecnie nie ma powszechnie dostępnego i skutecznego leczenia. Obecnie badacze w trzech instytucjach: Uniwersytet Yale, Rigshospitalet (najbardziej wyspecjalizowany szpital w Danii) oraz Uniwersytet w Bazylei […]