Badania nad podstawowymi efektami i zastosowaniami terapeutycznymi leków psychodelicznych znacznie się rozwinęły w ostatnich latach. Pilną kwestią jednak nadal pozostają długotrwałe skutki działania tych substancji. Chociaż w poszczególnych badaniach rozpoczęto monitorowanie trwałych zmian, w żadnym z dotychczasowych badań nie dokonano syntezy tych informacji. Dlatego też niniejszy przegląd literatury ma na celu wypełnienie tej ważnej luki poprzez syntezę wyników 34 współczesnych badań eksperymentalnych, które obejmowały klasyczne psychodeliki. Większa część tych prac została opublikowana w ciągu ostatnich pięciu lat, przy czym najczęściej podawanym lekiem była psylocybina. Udokumentowano długotrwałe zmiany w takich dziedzinach jak osobowość, nastawienie, depresja, duchowość, niepokój, dobre samopoczucie, nadużywanie substancji, praktyki medytacyjne i uważność. Z tymi długotrwałymi zmianami w funkcjonowaniu psychicznym wiązały się doświadczenia mistyczne, uczucie połączenia, przełom emocjonalny i zwiększona entropia nerwowa. Oprócz tego stwierdzono, że przy prawidłowym badaniu przesiewowym, przygotowaniu, nadzorze i integracji, uczestnicy badania odnotowali bardzo ograniczone negatywne efekty uboczne. Autorzy rekomendują przyszłym badaczom skupienie się na włączeniu do badania większych i bardziej zróżnicowanych próbek, dłuższych projektów podłużnych, silniejszych warunków kontroli i znormalizowanych dawek.

Oryginalna publikacja:
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.03.017