Członkowie The Oregon Psilocybin Therapy Ballot Measure- kampanii na rzecz legalizacji terapii psylocybiną oświadczyli w zeszły poniedziałek (29.06.20), że zakończono etap zbierania podpisów, w związku z czym inicjatywa zostanie zakwalifikowana do listopadowych wyborów. Zebrano ponad 164 tys. podpisów, które zgodnie z procedurą, muszą być następnie zweryfikowane przez sekretarza stanu Oregon. Według Sheri Eckert, współorganizatorki ruchu i psychoterapeutka, Oregon ma jedne z najwyższych wskaźników depresji, nerwicy i uzależnienia w całym kraju a obecna pomoc, jaką dostają jest niewystarczająca. Uważa ona także, że umożliwienie dostępu do terapii psylocybinowej jako jednej z dodatkowych opcji leczenia jest konieczne dla poprawy warunków tamtejszej społeczności.