W piątek, 4.12.2020 Izba Reprezentantów USA (organ ustawodawczy, niższa izba Kongresu ) przegłosowała historyczny akt prawny dekryminalizujący marihuanę na poziomie federalnym. Ustawa, zwana The Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act (MORE Act) została poparta przez 228 członków, 164 było przeciw. Ustawa MORE usuwa konopie indyjskie z wykazu substancji kontrolowanych i eliminuje sankcje karne dla producentów, dystrybutorów lub posiadaczy.

Pomimo iż jest to ważne wydarzenie w historii amerykańskiego prawa, niestety nie oznacza, że od teraz marihuana staje się w USA legalna. System prawny USA wymaga, aby Izba Reprezentantów i Senat zgodziły się co do tekstu ustawy aby stała się ona prawem. Musi on być także podpisany przez prezydenta. Ponieważ Senat USA jest obecnie kontrolowany przez Republikanów, jest bardzo mało prawdopodobne, aby rozważył on ustawę MORE. W związku z tym, ustawa ta nieuchronnie wygaśnie pod koniec bieżącej, 116 sesji Kongresu. Wówczas ustawodawcy będą musieli zacząć cały proces legislacyjny od początku następnej, 117 sesji Kongresu, a więc będzie musiała ona być ponownie przegłosowana w Izbie Reprezentantów.

Zobacz : https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/3884