MAPS – Multidyscyplinarne Stowarzyszenie Badań Psychodelicznych (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies ) ogłosiło właśnie w komunikacie prasowym, że po zebraniu $30 milionów w ciągu niespełna sześciu miesięcy, MAPS i PSFC (Psychedelic Science Funders Collaborative) ogłosiły dziś zakończenie kampanii Capstone, której celem jest sfinansowanie końcowych badań wymaganych do uzyskania zgody amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) na psychoterapię wspomaganą MDMA w leczeniu stresu pourazowego (PTSD). Jeśli zakończy się ona sukcesem, będzie to pierwsza w historii psychoterapia wspomagana psychodelicznie, która uzyska aprobatę FDA.

Wspierany przez wielu darczyńców projekt Capstone koncentruje się na innowacyjnym podejściu do zdrowia psychicznego. Został on zainicjowany przez wpływowego autora Tima Ferrissa. Niezwykły sukces kampanii Capstone ilustruje szybki rozwój publicznej świadomości w temacie badań psychodelicznych.

Kampania Capstone zapewnia fundusze potrzebne w MAPS do zakończenia fazy 3 badań klinicznych w USA, Kanadzie i Izraelu. Organizatorzy będą starać się o zgodę FDA na psychoterapię wspomaganą MDMA jako leczenie stresu pourazowego (PTSD). Tymczasowa analiza badań fazy 3 sponsorowanych przez MAPS wskazuje na bardzo duże prawdopodobieństwo, że psychoterapia wspomagana MDMA okaże się skuteczna w leczeniu PTSD u wielu chorych. ”Zdobycie aprobaty FDA dla tej terapii mogłoby ostatecznie pomóc milionom ludzi, a to samo w sobie ma wpływ na świat”, powiedział Joe Green, przedsiębiorca społeczny i współzałożyciel P-SFUK, który współpracował z MAPS w ramach kampanii Capstone i pomógł w rekrutacji darczyńców. “Wierzymy również, że może to być punktem zwrotnym dla medycyny psychodelicznej w ogóle, prowadzącym do powszechnego zrozumienia, że terapia psychodeliczna może pomóc w leczeniu wielu definiujących kryzysów zdrowia psychicznego naszych czasów”.