Istnieje wiele tajemnic związanych z grzybami psychodelicznymi. Jedną z nich na pewno będzie: co tak naprawdę one zawierają? Jakie substancje, jakie związki zawierają te grzyby? Historycznie najwięcej uwagi poświęcono psylocybinie, jako substancji występującej najobficiej. Psylocybina nie jest związkiem psychoaktywnym, ale organizm metabolizuje go do psylocyny, substancji działającej na receptor serotoniny 5-HT2A i przez to wywołującej efekt psychodeliczny.

W ciągu wielu lat badacze zidentyfikowali szereg innych związków w grzybach magicznych, takie jak beocystyna, norbaeocystyna i aeruginascyna. Obecnie, wraz z rosnącym zainteresowaniem możliwościami terapeutycznymi psychodelików, naukowcy ponownie badają magiczne grzyby na podstawowym poziomie – odkrywając, jakie związki w nich występują.

Zespół naukowców z Niemiec zidentyfikował nowe związki w czterech gatunkach magicznych grzybów. Badając biosyntezę psylocybiny, odkryto jaką rolę pełni wiele innych składników współwystępujących w grzybach. W ten sposób wyizolowano związki należące do grupy ß-karbolinów: harminę, harmalinę i harmanę. Związki te są nieodzownym składnikiem Ayahuaski, w której powodują zahamowanie działania enzymów MAO (monoaminooksydazy) w przewodzie pokarmowym. Hamowanie to umożliwia innemu związkowi obecnemu w Ayahuasce- dimetylotryptaminie (DMT) wydostanie się z układu pokarmowego i przedostanie się do obiegu.

Spektroskopia potwierdziła, że β-karboliny są biosyntetycznymi produktami magicznych grzybów. Jako silne inhibitory MAO, β-karboliny są związkami neuroaktywnymi i zakłócają degradację psylocybiny. Badanie to podkreśla złożoność chemiczną związków występujących w naturze. Pomaga ono zrozumieć, że spożywanie grzybów magicznych różni się znacznie od przyjmowania czystej psylocybiny (lub innego pojedynczego związku wyizolowanego z grzybów magicznych). Farmakologia grzybów różni się od pojedynczych związków i zrozumienie tego jest krytyczne dla optymalizacji efektów działania receptur grzybów magicznych. Działanie związków ß-karbolinowych w badanych przez naukowców gatunkach Psilocybe pokazuje w nowym świetle jak działanie psylocybiny jest modulowane w doświadczeniu psychodelicznym.

Źródło:

https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/chem.201904363