Niedawno ruszył ciekawy projekt badawczy prowadzony przez badaczy z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Mogą w nim wziąć udział osoby w wieku 18-30 lat, które używały innych substancji niż alkohol, nikotyna i kofeina. Badanie realizowane jest dzięki wsparciu Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii KBPN.

Celem tego badania jest poszerzenie wiedzy na temat powiązań trzech tytułowych tematów: używania substancji psychoaktywnych, stosowania sposobów redukcji szkód oraz różnych aspektów zdrowia psychicznego. Uzyskane dane pozwolą na opracowanie działań profilaktycznych lepiej dopasowanych do potrzeb i doświadczeń osób, które używają substancji psychoaktywnych.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: http://bit.ly/narkobadanie i wypełnia się ją w 15-20 minut.

Udział w badaniu jest dobrowolny i na każdym etapie uczestniczenia można się z niego wycofać. 

Ankieta jest anonimowa. Numer IP urządzenia, na którym wypełnia się ją również nie jest utrwalany. Uzyskane w trakcie badania informacje objęte są tajemnicą, a dostęp do nich mają tylko badacze zaangażowani w realizację badania.

Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety!