Zgromadzone dowody przedkliniczne podkreślają rolę systemu glutaminianowego w działaniu psylocybiny na mózg i zachowanie; jednak nigdy nie zostało to przetestowane u ludzi. Glutaminian, albo kwas glutaminowy jest jednym z głównych neuroprzekaźników pobudzających, który stanowi najobszerniejszy system neurotransmisyjny w ośrodkowym układzie nerwowym. W przedstawionym badaniu z podwójną ślepą próbą z użyciem efektu placebo, wykorzystano obrazowanie mózgu o ultrawysokim polu widzenia i wykazano, że psylocybina (0,17 mg/kg) powodowała, zależnie od regionu mózgu, zmiany w poziomie glutaminianu, co przekładało się na zniekształcenia w subiektywnym doświadczeniu jaźni (rozpuszczanie się ego). Podczas gdy wyższe poziomy glutaminianu w przyśrodkowej korze przedczołowej były związane z negatywnym doświadczeniem rozpuszczania się ego, niższe poziomy glutaminianu w hipokampie były związane z intensywniejszym doświadczeniem rozpuszczania się ego. Wyniki te dostarczają dalszych informacji na temat mechanizmów neurobiologicznych leżących u podstaw psychodelików. Co ważne, mogą one również stanowić neurochemiczną podstawę dla efektów terapeutycznych, jak wykazano w trwających badaniach klinicznych.

Źródło: https://doi.org/10.1038/s41386-020-0718-8