Badanie dotyczyło psychoterapii wspomaganej psylocybiną w zapobieganiu samobójstwom pacjentów z nowotworem zagrażającym życiu. Chociaż istnieją pewne metody leczenia, mają one znaczące ograniczenia. Dlatego psylocybina może stanowić nową i bardzo potrzebną drogę leczenia zarówno w psychiatrii, jak i psychoonkologii.

Pomimo ograniczeń uniemożliwiających optymalną ocenę wpływu psylocybiny na ideacje samobójcze w tej populacji pacjentów, wyniki badania sugerują, że pojedyncza umiarkowana do wysokiej dawka psylocybiny w połączeniu z psychoterapią wiąże się z ostrą i trwałą redukcją ideacji samobójczych u pacjentów z nowotworem zagrażającym życiu.

W streszczeniu czytamy:
„Osoby z zaawansowaną chorobą nowotworową są w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia pragnienia szybszej śmierci, myśli samobójczych (SI) i dokonanych samobójstw. Utrata znaczenia (Loss of Meaning, LoM), składnik demoralizacji, może wzrastać po diagnozie raka i prognozuje wzrost częstotliwości występowania pragnienia szybszej śmierci i myśli samobójczych w tej populacji.

Przeprowadziliśmy randomizowane, kontrolowane badanie, w którym psychoterapia wspomagana psylocybiną przyniosła szybką i trwałą poprawę w zakresie depresji, demoralizacji i poczucia beznadziejności u osób z chorobą nowotworową.

Zbieżne wyniki badań epidemiologicznych i klinicznych sugerują potencjalne działanie antysamobójcze tej terapii. W celu sprawdzenia naszej hipotezy, że psychoterapia wspomagana psylocybiną łagodzi myśli samobójcze poprzez korzystny wpływ na depresję i demoralizację (w szczególności LoM), przeprowadziliśmy wtórne analizy oceniające różnice wewnątrz- i międzygrupowe w odniesieniu do LoM i złożonego wyniku SI. Wśród uczestników z podwyższonym SI na początku, psychoterapia była związana z wewnątrzgrupową redukcją SI, która była widoczna już po 8 godzinach i utrzymywała się przez 6,5 miesiąca po podaniu. Psychoterapia wspomagana psylocybiną spowodowała również dużą redukcję LoM w stosunku do wartości wyjściowej, która była widoczna 2 tygodnie po leczeniu i pozostała znacząca i trwała w 6,5-miesięcznej oraz 3,2 i 4,5-letniej obserwacji.

Analizy eksploracyjne wspierają naszą hipotezę i sugerują, że psychoterapia wspomagana psylocybiną może być skuteczną interwencją antysamobójczą po diagnozie nowotworu ze względu na jej pozytywny wpływ na poczucie beznadziejności i demoralizacji. Te wstępne wyniki sugerują, że terapia psylocybinowa jest potencjalnie skuteczną alternatywą dla istniejących leków przeciwdepresyjnych u pacjentów z rakiem, którzy mają skłonności samobójcze, i uzasadniają dalsze badania u uczestników z podwyższonym poziomem depresji i samobójczości”.

Źródło:
Ross, S., Agin-Liebes, G., Lo, S., Zeifman, R. J., Ghazal, L., Benville, J., Franco Corso, S., Bjerre Real, C., Guss, J., Bossis, A., & Mennenga, S. E. (2021). Acute and Sustained Reductions in Loss of Meaning and Suicidal Ideation Following Psilocybin-Assisted Psychotherapy for Psychiatric and Existential Distress in Life-Threatening Cancer. ACS Pharmacology & Translational Science.
DOI: https://doi.org/10.1021/acsptsci.1c00020

Image by marijana1 from Pixabay