Skip to main content

Potrzebujemy transformacji świadomości na skalę światową

McKenna i jego brat – legendarny psychodeliczny bard Terence McKenna, zmarły w 2000 roku – to jedni z najbardziej godnych zaufania rzeczników psychodelików. Ich praca rozpoczęła się w pełni lat 70. i trwała w okresie wojny z narkotykami aż do obecnego tak zwanego renesansu psychodelicznego, charakteryzującego się dekryminalizacją psychodelicznych roślin – zjawiska, które ma miejsce na całym świecie.

Terapeutyczny potencjał mikrodawkowania psychodelików

mikrodawkowanie

Niedawno zamieszczony w czasopiśmie Therapeutic Advances in Psychopharmacology przegląd badań powraca do ważnej kwestii, która, mimo rosnącego zainteresowania i grona popleczników, w dalszym ciągu nie jest poparta odpowiednią ilością badań naukowych przez co trudno określić jednoznacznie jej skuteczność. Mowa tu u mikrodawkowaniu psychodelików, a konkretnie o jego potencjale w terapii depresji i zaburzeń afektywnych.

Psychodeliki, jako narzędzia w leczeniu choroby Alzheimera i demencji

choroba alzheimera

Medycyna, jako dziedzina rozwija się w szybkim tempie. Niestety leczenie chorób mózgu, w tym choroby Alzheimera i innych postaci demencji jest wciąż poza jej zasięgiem. Dzieje się tak, ponieważ mózg to narząd o bardzo skomplikowanej budowie. Jest on regulowany przez mechanizmy, które nie są do końca poznane, a ich zbadanie jest zadaniem niezwykle trudnym technicznie, […]

Sny i stany psychodeliczne

sny i stany psychodeliczne

Czy istnieją podobieństwa pomiędzy stanami psychodelicznymi a snem? Na to pytanie stara się odpowiedzieć artykuł w którym dokonano przeglądu literatury naukowej dotyczącej psychodelików i śnienia oraz dokonano systematycznego porównania tych dwóch stanów świadomości. Biorąc pod uwagę, że zarówno sen z szybkimi ruchami gałek ocznych (REM), jak i psychodeliki wywierają głęboki wpływ na percepcję, wyobrażenia umysłowe, […]

Medytacja i Psychodeliki – projekt badawczy IMPRINT

Ankieta IMPRINT to początek programu badawczego na University College London zainteresowanego zależnościami pomiędzy medytacją a doświadczeniami psychodelicznymi. Zebrane dane pozwolą lepiej zrozumieć związek pomiędzy preferencjami praktyki medytacyjnej, cechami osobowości i wykorzystaniem psychodelików. Do uczestnictwa nie jest wymagane żadne doświadczenie psychodeliczne. Zobacz tutaj, aby wziąć udział i uzyskać więcej informacji.

Zasadność mikrodozowania psychodelików jako strategii poprawy zdolności poznawczych i dobrego samopoczucia – przegląd literatury

Ten artykuł został opublikowany “Journal of Psychoactive Drugs“. W jego streszczeniu czytamy :“Substancje psychodeliczne przeżywają obecnie renesans zainteresowania w zastosowaniu terapeutycznym, jak i rekreacyjnym. Uważa się, że mikrodozowanie, czyli przyjmowanie dawek podprogowych substancji psychodelicznych, może przynieść użytkownikom pewne korzyści przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka związanego ze stosowaniem pełnych dawek. Celem niniejszego przeglądu było podsumowanie i zbadanie […]

Czy psychodeliki uratują świat?

Po niemal pięciu dekadach wojny z narkotykami ugruntowane przekonanie o szkodliwości wszelkich substancji psychoaktywnych zaczyna rozpadać się pod naporem kolejnych dowodów naukowych. Badania pokazują, że psychodeliki mogą pomagać w leczeniu depresji, stresu pourazowego, uzależnień i lęku związanego z chorobami terminalnymi, ale również poprawiać jakość życia u osób, które nie mają żadnych dolegliwości. Doświadczenia mistyczne wywołane […]