Ten artykuł został opublikowany “Journal of Psychoactive Drugs“. W jego streszczeniu czytamy :
“Substancje psychodeliczne przeżywają obecnie renesans zainteresowania w zastosowaniu terapeutycznym, jak i rekreacyjnym. Uważa się, że mikrodozowanie, czyli przyjmowanie dawek podprogowych substancji psychodelicznych, może przynieść użytkownikom pewne korzyści przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka związanego ze stosowaniem pełnych dawek. Celem niniejszego przeglądu było podsumowanie i zbadanie istniejącej literatury dotyczącej mikrodozowania psychodelicznego. Opublikowane dotychczas dowody naukowe wskazują na szereg korzyści zgłaszanych przez osoby stosujące mikrodozowanie, w tym na poprawę nastroju, koncentracji i kreatywności, przy czym niektóre sprawozdania nie zawierają żadnych danych, a nieliczne osoby zgłaszają selektywne negatywne skutki, takie jak zwiększony niepokój i dyskomfort fizjologiczny. Jednak ze względu na ograniczenia metodologiczne obecnych dowodów trudno jest wyciągnąć ostateczne wnioski. Podane są zalecenia dotyczące przyszłych badań”.