Uzasadnienie:

Zespół stresu pourazowego (ang. Posttraumatic stress disorder -PTSD) jest przewlekłym zaburzeniem z wieloma negatywnymi symptomami, które mają negatywny wpływ na zdrowie i relacje osoby dotkniętej tą przypadłością. Pilnie potrzebne są sposoby leczenia skoncentrowane na długotrwałych pozytywnych efektach.

Cel badania:

Zbadanie długotrwałych zmian w symptomach PTSD oraz dodatkowych korzyści/szkód po psychoterapi z asystą 3,4-metylenedioxymetamfetaminy (MDMA) jako forma leczenia PTSD.

Metody:

Uczestnicy otrzymali od dwóch do trzech dawek MDMA (75–125 mg) podczas sesji psychoterapeutycznej oraz dodatkową sesję bez MDMA. Symptomy stresu pourazowego zostały oszacowane przez terapeutę w teście CAPS-IV (Clinician-Administered PTSD Scale for DSM IV) przed terapią , 1-2 miesięcy oraz 12 miesięcy po terapii. Analiza (MMRM) wykazała zmiany w wynikach CAPS-IV w całkowitej intensywności zaburzenia. Uczestnicy wypełnili długoterminowy kwestionariusz uzupełniający.

Wyniki:

Nastąpiła statystycznie znacząca redukcja ogólnej intensywności zaburzenia od pomiaru przed i 1-2 mies po terapii (LS mean (SE) = − 44.8 (2.82), p < .0001), Cohen’s d effect size 1.58 (95% CI = 1.24, 1.91). Wyniki CAPS-IV zmniejszały się nadal po terapii (LS mean (SE) = − 5.2 (2.29), p < .05), Cohen d effect size of 0.23 (95% CI = 0.04, 0.43). Ilość uczestników którzy przestali się kwalifikować do kategorii PTSD zwiększyła się z 56% po zakończeniu terapii do 67% 12 miesięcy później. Większość uczestników zgłosiła korzyści takie jak poprawa samopoczucia, poprawa relacji z innymi. Niewielka ilość uczestników stwierdziła szkodliwość uczestnictwa w eksperymencie.

Wnioski:

Symptomy Stresu Pourazowego zostały zredukowane 1 do 2 miesięcy po psychoterapii z użyciem MDMA, poprawa postępowała również przez następne 12 miesięcy. W faza 3 badania ta nowatorska metoda leczenia zostanie przetestowana na większej próbie uczestników z przewlekłym PTSD .

Źródło:

Long-term follow-up outcomes of MDMA-assisted psychotherapy for treatment of PTSD: a longitudinal pooled analysis of six phase 2 trials
Psychopharmacology 4 June 2020: