Skip to main content

Przyszłość Nauki o Psychodelikach

Featured Video Play Icon

Autor bestsellerów Tim Ferriss (Tools of Titans, The 4-Hour Workweek, etc.) wraz z dr Rolandem R. Griffithsem, farmakologiem klinicznym w Johns Hopkins, bada naukę, tajemnice i przyszłość psychodelików. Dr Griffiths bada związki modyfikujące nastrój od ponad 40 lat, opublikował ponad 370 prac naukowych, a prawie 20 lat temu rozpoczął program badawczy dotyczący psylocybiny w Johns […]

Mistyczne doświadczenia po użyciu psylocybiny

Streszczenie artykułu opublikowanego w zeszłym miesiącu w Human Psychopharmacology. Cel: Badania nad modelami terapii psychodelicznej wykazały obiecujące wyniki w leczeniu konkretnych schorzeń psychiatrycznych. Doświadczenia o charakterze mistycznym wywołane przez psylocybinę zostały skorelowane z korzyściami terapeutycznymi i długofalową poprawą pozytywnych perspektyw i postaw psychicznych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie przeglądu tematu, podkreślenie mocnych i słabych […]

Czy LSD oraz Psylocybina może uśmierzać klasterowe bóle głowy?

Klasterowe bóle głowy – znane nieformalnie jako samobójcze bóle głowy ze względu na znacznie zwiększoną liczbę samobójstw związanych z tym schorzeniem – są jednym z najbardziej bolesnych schorzeń znanych medycynie. Obecnie nie ma powszechnie dostępnego i skutecznego leczenia. Obecnie badacze w trzech instytucjach: Uniwersytet Yale, Rigshospitalet (najbardziej wyspecjalizowany szpital w Danii) oraz Uniwersytet w Bazylei […]

Petycja w sprawie legalizacji terapii psylocybinowej w stanie Oregon

Członkowie The Oregon Psilocybin Therapy Ballot Measure- kampanii na rzecz legalizacji terapii psylocybiną oświadczyli w zeszły poniedziałek (29.06.20), że zakończono etap zbierania podpisów, w związku z czym inicjatywa zostanie zakwalifikowana do listopadowych wyborów. Zebrano ponad 164 tys. podpisów, które zgodnie z procedurą, muszą być następnie zweryfikowane przez sekretarza stanu Oregon. Według Sheri Eckert, współorganizatorki ruchu […]

Długotrwałe efekty używania psychodelików: przegląd literatury

Badania nad podstawowymi efektami i zastosowaniami terapeutycznymi leków psychodelicznych znacznie się rozwinęły w ostatnich latach. Pilną kwestią jednak nadal pozostają długotrwałe skutki działania tych substancji. Chociaż w poszczególnych badaniach rozpoczęto monitorowanie trwałych zmian, w żadnym z dotychczasowych badań nie dokonano syntezy tych informacji. Dlatego też niniejszy przegląd literatury ma na celu wypełnienie tej ważnej luki […]

Aktualności z frontu Nauki o Psychodelikach

Featured Video Play Icon

Przemówienie Dr Ricka Doblina, Ph.D. założyciela i dyrektora wykonawczego Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) na temat postępów fazy 3 klinicznych badań nad postępem 3 fazy klinicznych badań nad terapią przy użyciu MDMA w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD). Dodatkowo, rozmaite aktualności na temat innych inicjatyw naukowych prowadzonych w MAPS (2019).

Psychoterapia stresu pourazowego przy użyciu MDMA. Faza 2

Uzasadnienie: Zespół stresu pourazowego (ang. Posttraumatic stress disorder -PTSD) jest przewlekłym zaburzeniem z wieloma negatywnymi symptomami, które mają negatywny wpływ na zdrowie i relacje osoby dotkniętej tą przypadłością. Pilnie potrzebne są sposoby leczenia skoncentrowane na długotrwałych pozytywnych efektach. Cel badania: Zbadanie długotrwałych zmian w symptomach PTSD oraz dodatkowych korzyści/szkód po psychoterapi z asystą 3,4-metylenedioxymetamfetaminy (MDMA) […]