Skip to main content

Długotrwałe efekty używania psychodelików: przegląd literatury

Badania nad podstawowymi efektami i zastosowaniami terapeutycznymi leków psychodelicznych znacznie się rozwinęły w ostatnich latach. Pilną kwestią jednak nadal pozostają długotrwałe skutki działania tych substancji. Chociaż w poszczególnych badaniach rozpoczęto monitorowanie trwałych zmian, w żadnym z dotychczasowych badań nie dokonano syntezy tych informacji. Dlatego też niniejszy przegląd literatury ma na celu wypełnienie tej ważnej luki […]

Aktualności z frontu Nauki o Psychodelikach

Featured Video Play Icon

Przemówienie Dr Ricka Doblina, Ph.D. założyciela i dyrektora wykonawczego Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) na temat postępów fazy 3 klinicznych badań nad postępem 3 fazy klinicznych badań nad terapią przy użyciu MDMA w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD). Dodatkowo, rozmaite aktualności na temat innych inicjatyw naukowych prowadzonych w MAPS (2019).

Psychoterapia stresu pourazowego przy użyciu MDMA. Faza 2

Uzasadnienie: Zespół stresu pourazowego (ang. Posttraumatic stress disorder -PTSD) jest przewlekłym zaburzeniem z wieloma negatywnymi symptomami, które mają negatywny wpływ na zdrowie i relacje osoby dotkniętej tą przypadłością. Pilnie potrzebne są sposoby leczenia skoncentrowane na długotrwałych pozytywnych efektach. Cel badania: Zbadanie długotrwałych zmian w symptomach PTSD oraz dodatkowych korzyści/szkód po psychoterapi z asystą 3,4-metylenedioxymetamfetaminy (MDMA) […]

DrugScience: Utworzenie Ugrupowania na rzecz Medycznych Psychodelików – 2.00-4.00pm,14.06.20

Drug Science jest wiodącą niezależną naukową organizacją do spraw narkotyków w Wielkiej Brytanii. Jej celem jest dostarczanie rzetelnych, pozbawionych komercyjnego i politycznego wpływu informacji na temat substancji psychoaktywnych. Wizją organizacji jest świat gdzie kontrola substancji psychoaktywnych jest racjonalna i oparta na faktach. Członkowie Drug Science są przekonani, że przyszłość psychodelików w medycynie jest wielce obiecująca, […]

“Nie można dalej ignorować potencjału psychodelików w leczeniu depresji”

W artykule opublikowanym w ‘The Guardian’ Dr. Robin Carhart-Harris, szef Centrum Badań nad Psychodelikami w londyńskim Imperial College, opisuje bieżący rozwój badań nad tymi substancjami w kontekście niewątpliwego wyzwania przed jakim stanął świat w obliczu pandemii COVID-19. Założone w 2019 r., dzięki 3 mln funtów dotacji, Centrum Badań nad Psychodelikami było pierwszym na świecie ośrodkiem […]