Skip to main content

Sympozjum “Kobiety w nauce o psychodelikach”

Kobiety w nauce o psychodelikach

Trzecia część popularnego sympozjum ‘Kobiety w nauce o psychodelikach’ organizowanego przez Drug Science odbędzie się online w środę, 24 Marca, 2021, g. 16-18 GMT. Sympozjum jest darmowe, ale ilość miejsc jest limitowana. Rejestracja tutaj. O sympozjum: 13 października 2020 roku Drug Science Medical Psychedelics Working Group (MPWG) zorganizowało swoje pierwsze sympozjum zatytułowane “Kobiety w nauce […]

Sny i stany psychodeliczne

sny i stany psychodeliczne

Czy istnieją podobieństwa pomiędzy stanami psychodelicznymi a snem? Na to pytanie stara się odpowiedzieć artykuł w którym dokonano przeglądu literatury naukowej dotyczącej psychodelików i śnienia oraz dokonano systematycznego porównania tych dwóch stanów świadomości. Biorąc pod uwagę, że zarówno sen z szybkimi ruchami gałek ocznych (REM), jak i psychodeliki wywierają głęboki wpływ na percepcję, wyobrażenia umysłowe, […]

MDMA w terapii lęku spowodowanego chorobami zagrażającymi życiu (LTI)

mdma psychoterapia

Sukces nowoczesnej medycyny utworzył rosnącą populację osób cierpiących na choroby zagrażające życiu (LTI- Life-Threatening Illness), które często doświadczają lęku, depresji i cierpienia egzystencjalnego. W prezentowanym badaniu opublikowanym 24.11.2020 w Nature przedstawiono nowatorskie podejście: badanie psychoterapii wspomaganej MDMA w leczeniu lęku u osób z LTI. Uczestnicy z zaburzeniem lękowym z powodu LTI byli randomizowani w podwójnie […]

Izba Reprezentantów USA przegłosowuje legalizację marihuany

W piątek, 4.12.2020 Izba Reprezentantów USA (organ ustawodawczy, niższa izba Kongresu ) przegłosowała historyczny akt prawny dekryminalizujący marihuanę na poziomie federalnym. Ustawa, zwana The Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act (MORE Act) została poparta przez 228 członków, 164 było przeciw. Ustawa MORE usuwa konopie indyjskie z wykazu substancji kontrolowanych i eliminuje sankcje karne dla producentów, […]

Studencka Konferencja Psychodeliczna 2021

Online. 30 – 31 Stycznia 2021. Dwudniowa konferencja online na temat psychodelików, która nie zrujnuje Twojej kieszeni. Koszt dla studentów to tylko 50 PLN, a więc jest to jedna z najtańszych organizowanych obecnie imprez tego typu. Pomimo to, można będzie spotkać na niej bardzo interesujące postacie naukowego świata psychodelików. Organizatorzy:Students for Sensible Drug Policy, Drug […]

Medytacja i Psychodeliki – projekt badawczy IMPRINT

Ankieta IMPRINT to początek programu badawczego na University College London zainteresowanego zależnościami pomiędzy medytacją a doświadczeniami psychodelicznymi. Zebrane dane pozwolą lepiej zrozumieć związek pomiędzy preferencjami praktyki medytacyjnej, cechami osobowości i wykorzystaniem psychodelików. Do uczestnictwa nie jest wymagane żadne doświadczenie psychodeliczne. Zobacz tutaj, aby wziąć udział i uzyskać więcej informacji.

Ślepota barw i psychodeliki

Wpływ środków psychodelicznych na zaburzenie rozpoznawania kolorów (potocznie zwane daltonizmem) jest dobrze udokumentowane. W badaniu opublikowanym 2.11.2020, zbadano wpływ rekreacyjnego doświadczenia psychodelicznego na ślepotę kolorystyczną za pomocą pytania ankietowego w Global Drugs Survey 2017 . Otrzymano 47 odpowiedzi, które można było użytecznie skategoryzować, z czego 23 opisywały poprawę ślepoty kolorystycznej. Najczęściej wymienianymi środkami były LSD […]