Skip to main content

Wydarzenia

Czy LSD może wyleczyć autyzm?

Featured Video Play Icon

Aaron Orsini rozmawia z Mareesą Stertz o tym, jak wykorzystywał LSD w leczeniu własnego autyzmu i co robi, aby zwiększyć świadomość i wsparcie finansowe dla psychodelicznego podejścia do leczenia autyzmu. Jego książka, “Autism on Acid: How LSD Helped Me Understand, Navigate, Alter & Appreciate My Autistic Perceptions” została wydana w lutym tego roku.

Psylocybina produkowana z drożdży

The Journal of Metabolic Engineering opublikował w tym miesiącu artykuł pt. “Metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae for the de novo production of psilocybin and related tryptamine derivatives”. Jest on dostępny jako wolny tekst i wydaje się krokiem naprzód w ewentualnej taniej produkcji dużej ilości psylocybiny i pokrewnych substancji. Psylocybina jest psychoaktywnym alkaloidem pochodzącym z tryptaminy, […]

Śmierć ego. Rola systemu glutaminianowego w subiektywnym doświadczeniu jaźni

Zgromadzone dowody przedkliniczne podkreślają rolę systemu glutaminianowego w działaniu psylocybiny na mózg i zachowanie; jednak nigdy nie zostało to przetestowane u ludzi. Glutaminian, albo kwas glutaminowy jest jednym z głównych neuroprzekaźników pobudzających, który stanowi najobszerniejszy system neurotransmisyjny w ośrodkowym układzie nerwowym. W przedstawionym badaniu z podwójną ślepą próbą z użyciem efektu placebo, wykorzystano obrazowanie mózgu o […]

Przyszłość Nauki o Psychodelikach

Featured Video Play Icon

Autor bestsellerów Tim Ferriss (Tools of Titans, The 4-Hour Workweek, etc.) wraz z dr Rolandem R. Griffithsem, farmakologiem klinicznym w Johns Hopkins, bada naukę, tajemnice i przyszłość psychodelików. Dr Griffiths bada związki modyfikujące nastrój od ponad 40 lat, opublikował ponad 370 prac naukowych, a prawie 20 lat temu rozpoczął program badawczy dotyczący psylocybiny w Johns […]

Mistyczne doświadczenia po użyciu psylocybiny

Streszczenie artykułu opublikowanego w zeszłym miesiącu w Human Psychopharmacology. Cel: Badania nad modelami terapii psychodelicznej wykazały obiecujące wyniki w leczeniu konkretnych schorzeń psychiatrycznych. Doświadczenia o charakterze mistycznym wywołane przez psylocybinę zostały skorelowane z korzyściami terapeutycznymi i długofalową poprawą pozytywnych perspektyw i postaw psychicznych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie przeglądu tematu, podkreślenie mocnych i słabych […]

Czy LSD oraz Psylocybina może uśmierzać klasterowe bóle głowy?

Klasterowe bóle głowy – znane nieformalnie jako samobójcze bóle głowy ze względu na znacznie zwiększoną liczbę samobójstw związanych z tym schorzeniem – są jednym z najbardziej bolesnych schorzeń znanych medycynie. Obecnie nie ma powszechnie dostępnego i skutecznego leczenia. Obecnie badacze w trzech instytucjach: Uniwersytet Yale, Rigshospitalet (najbardziej wyspecjalizowany szpital w Danii) oraz Uniwersytet w Bazylei […]

Petycja w sprawie legalizacji terapii psylocybinowej w stanie Oregon

Członkowie The Oregon Psilocybin Therapy Ballot Measure- kampanii na rzecz legalizacji terapii psylocybiną oświadczyli w zeszły poniedziałek (29.06.20), że zakończono etap zbierania podpisów, w związku z czym inicjatywa zostanie zakwalifikowana do listopadowych wyborów. Zebrano ponad 164 tys. podpisów, które zgodnie z procedurą, muszą być następnie zweryfikowane przez sekretarza stanu Oregon. Według Sheri Eckert, współorganizatorki ruchu […]

Długotrwałe efekty używania psychodelików: przegląd literatury

Badania nad podstawowymi efektami i zastosowaniami terapeutycznymi leków psychodelicznych znacznie się rozwinęły w ostatnich latach. Pilną kwestią jednak nadal pozostają długotrwałe skutki działania tych substancji. Chociaż w poszczególnych badaniach rozpoczęto monitorowanie trwałych zmian, w żadnym z dotychczasowych badań nie dokonano syntezy tych informacji. Dlatego też niniejszy przegląd literatury ma na celu wypełnienie tej ważnej luki […]

Medycyna i neurobiologia

Psychologia i psychoterapia

filozofia i psychodeliki
Filozofia, etyka i prawo

Rynek i ekonomia

Kultura, sztuka, historia